2018-05-17

სამშვილდე - არქეოლოგიური და ინტერდისციპლინარული კვლევები. OREA/8/2018

   ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემიის ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებათა განყოფილების მიერ გამოქვეყნდა OREA (Oriental and European Archaeology) მერვე ნომერი, რომელშიც საგანგებოდ, ცალკე თავად არის წარმოდგენილი საქართველოს უნივერსიტეტის მულტიდისციპლინარული პროექტი - Samshvilde: Multidisciplinary Approaches to a Historical City of Central Transcaucasia.

   აღნიშნული გამოცემა წარმოადგენს ერთერთ ყველზე მაღალ ციტირებად სამეცნიერო სერიას, რომელშიც ქვეყნდება ევრაზიის მასშტაბით, უმნიშვნელოვანესი არქეოლოგიური და მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო კვლევების შედეგები.