2016-05-28

საზაფხულო სკოლა - სამშვილდის არქეოლოგია 2016

  რეგისტრაციის გავლისათვის საჭიროა შევსებული აპლიკაციის ფორმა გადმოაგზავნოთ მითითებულ მისამართზე, რის შემდეგაც გამოცხადდება გასაუბრება მსურველებთან. აპლიკაციის ფორმა - სამშვილდე 2016

აპლიკაციის გადმოგზავნის ბოლო ვადა 8 ივნისი.