2015-03-30

დმანისის კუთხე საქართველოს უნივერსიტეტში

პროექტი ითვალისწინებს დმანისში მოპოვებული პალეოფაუნისა და პალეოანთროპოლოგური ნიმუშების ზუსტი ასლების ექსპონირებას საქართველოს უნვიერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. გამოფენის გახსნამდე უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში პროფესორი დ. ლორთქიფანიძე წაიკითხავს საჯარო ლექციას დმანისის უახლესი აღმოჩენების შესახებ.