2014-07-24

მონოფიზიტური ძეგლები საქართველოში

ნაშრომში განხილულია სამშვილდიDSCN4802ს ნაქალაქარის ორი მნიშვნელოვანი ძეგლი - სამშვილდის ბაზილიკა და ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესია. ავტორებს (გ. გაგოშიძე, ნ. ჩანტლაძე) ნაქალაქარის ზოგად ისტორიასთან ერთად მოცემული აქვთ აღნიშნული ძეგლების სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა და ანალიზი. გ. გაგოშიძე დეტალურად განიხილავს ბაზილიკისა და ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის არქიტექტურას, მათი აგებისა და გადაკეთების თარიღებს, მოცეული აქვს ძეგლების გრაფიკული ჩანახატები, ფასადებისა და გეგმების ნახაზები.