2014-06-26

კლდის ხუროთმოძღვრება

2007 წელს არქეოლოგმა ნ. ბახტაძემ გამოაქვეყნა ნაშრომი ,,კლდის ხუროთმოძღვრების გენეზისი და განვითარების გზები საქართველოში", სადაც პატივცემულ მკვლევარს მოცემული აქვს ნაქალაქარ სამშვილდესთან არსებული, მდ. ხრამის ხეობაში მდებარე მღვიმეთა კომპლექსების დაზვერვის შედეგები და სტრატიგრაფიის დადგენის მცდელობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია #2 ქვაბული, რომლის შესწავლის დროსაც მოლესილი იატაკი და გვიანი ბრინჯაოს ხანის კერამიკა დაფიქსირდა.

IMG_0090